Там, където управлява мафията, няма партии, няма политика, няма справедливост – има само стрижене на голо!

* Законът за бюджета на НОИ в „Държавен вестник” изумява!
* Прочитът на текстовете може да предизвика само ярост! Или тъжното примирение на българското електорално стадо, което отново го стрижат съвсем, ама съвсем на голо…
* 4.3 млрд. не отиват в НОИ или държавния бюджет – превръщат ги в пари на частниците-собственици на фондовете и банките им-попечители.

Текстовете на новите законоположения за бюджета на НОИ втрисат, понеже при обсъжданията в парламента така и не се разбра каква е окончателната им редакция. Някои спорни моменти (като този за допълнителното задължително осигуряване) така и не бяха публикувани. Знаеше се за тях в различни техни апокрифни варианти.
Е, сега вече ги имаме в най-официалния им възможен формат – в „Държавен вестник”. И прочитът показва, че решенията са далеч, далеч по-лоши дори от прогнозираните варианти, които се размахваха при обсъжданията им в парламента.

От 1 януари всички – до последния човек сте в НОИ

ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРОВКИТЕ
• Крадат 4.3 млрд. от джоба ви
• Крадат ги за своите джобове. Тези пари не са определени за НОИ!!!

След 5 дни – от 1 януари 2015 г., всички, ама абсолютно всички, до последния човек в тази страна – съгласни или несъгласни, убедени или колебаещи се къде и как да се пенсионират, искат – не искат, всички – без нито едно, дори единствено изключение отиват на едно-единствено място за осигуровките си.
Мястото се нарича НОИ.

Защото новите законови положения на практика премахват задължителното осигуряване в универсални и пенсионни фондове за родените след 1959 г.

Ето го записаното под йезуитския надслов „избор”:
3. Създава се чл. 4б: „Избор на осигуряване
––––––––––––––––––––-
Чл. 4б. (1) При първоначално възникване на основание за осигуряване след 31 декември 2014 г. лицата, родени след 31 декември 1959 г., в едногодишен срок от възникване на основанието за осигуряване могат еднократно да изберат да се осигуряват в универсален пенсионен фонд.
(2) В случай че лицето не подаде заявление за осигуряване в универсален пенсионен фонд в срока по ал. 1, осигуряването е само във фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска с размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд.
(3) Осигурените лица, самоосигуряващите се и лицата по чл. 4, ал. 9, родени след 31 декември 1959 г., които са осигурявани в универсален пенсионен фонд, могат еднократно да изберат да се осигуряват само във фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска с размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд.
(4) Осигуряването на лицата по реда на ал. 1 и ал. 3 възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора. ДО ТАЗИ ДАТА лицата по ал. 1 подлежат на задължително осигуряване във фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска с размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд.
–––––––––––––––––––––-
Освен това в чл. 124 за задължителното допълнително осигуряване е записано, че осигуряването възниква само при наличие на сключен договор. Т.е. ако не подпишете нов договор, вие не сте осигурен във втория стълб – задължителното осигуряване в универсален или професионален фонд.
Какво означава това?
1. До момента на направата на избора абсолютно всички родени след 1959 г., които досега са имали вноски в универсалните фондове, преминават към фонд „Пенсии” на НОИ. Досегашните вноски за универсалните фондове от следващия месец – т.е. от 1 януари 2015 г. вече изцяло ще се внасят само в държавното песионно осигуряване.
2. Текстът за „увеличена осигурителна вноска” означава, че ако евентуално в бъдеще изберете универсален или професионален фонд, то това няма да ви намали с процентът на вноската за него онази, другата вноска, която се прави в НОИ. (така беше досега, ама вече няма да е)
3. При такава правна клопка правото на избор става безпредметно. Надали ще има човек, който да си внася пари в универсален фонд отделно от вноската за пенсия в НОИ . За това и сега си има наистина доброволни пенсионни дружества (т.нар. трети стълб на пенсионната система). Още повече, че се знае, че дереджето на повечето фондове не е добро и те са си чисти пирамиди.
4. Правото на избор е декларативно заблуждение – в текстовете на закона никъде не е посочена как става това.
– Алинея (5) е посочила, че „ Редът и начинът на избор по ал. 3 се определят с акт на Министерския съвет.“ Обаче няма посочен никакъв срок за такъв акт.
– Реформаторите след среща с Бойко Борисов се похвалиха, че са извоювали ангажимент това Постановление и Наредба да се бавят, докато се подготвят нови, „по-пазарни” промени в закона. Т.е. под претекста героична „реформаторска” борба да не ви заберат внесените във фондовете пари, ОФ-то на властта ви лиши за неопределено време от възможността за какъвто и да е избор.
5. навремето държавата доброзорно уреди всички, родени след 1959, да се осигуряват в допълнителен универсален/професионален фонд. Сега пак доброзорно ви отписват от тях, но ВНИМАНИЕ – при пенсиониране индивидуалният ви коефициент се намалява с отношение по ред, определен от правителството за времето, през което сте били в такъв фонд. (чл. 127, ал. 3). Т.е. освен че губите вноските си, губите и от бъдещата си пенсия, ако евентуално решите да не се прехвърлите изцяло в държавното пенсионно осигуряване, а да направите избор за универсален/професионален фонд.
Тези начини на разпореждане и тези трикове са приложени и за задължителните пенсионни фондове – например чрез чл. 6 с една нова точка 4. Понеже те са изпразнени далеч повече от универсалните, НОИ им поема дереджето. Така няма да се търси отговорност от олигарсите – например Ковачки. И им дава още една екстра – за наивните, които ще си останат там, никакви пенсии няма не само тази година, но и догодина.
А сега ВНИМАНИЕ!
Но и НОИ няма пари да плаща такива пенсии.

В закона е провъзгласено поредно отлагане на началото на изплащане на тези „професионални” пенсии – този път от 1 януари 2016 г. Тези отлагания се превръщат в многогодишна практика. Както се казва в поговорката – на час по лъжичка, ама за много „часове” вече се спестява (или краде, както ще видите по-нататък) значими суми.
В закона съществуват още МАСА ТЕКСТОВЕ, които ПРЯКО ви касаят:
***** осигурителния доход се ВДИГА ДО 2600 лв. (удря високоплатените специалисти, особено в IT сферата)
***** за да имаш право на майчинство и т.н., трябва да си внасял непрекъснато осигуровки не поне 18 месеца, а НАЙ-МАЛКО 24 МЕСЕЦА преди да реализираш тези права.
***** инвалидите ще имат право на инвалидни пенсии, само ако една трета от времето на инвалидност е с трудов и осигурителен стаж
***** въведено е ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ИНДЕКСИРАНЕТО НА ПЕНСИИТЕ. С тези текстове е напълно сигурно, че такава индексация догодина няма да има! Досегашният чл. 100 от Кодекса гласеше, че „пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.”
Сега се добавя нова алинея – ал. 2 „в случай, че процентът е отрицателно число, пенсиите не се осъвременяват“ За последните 18 месеца статистката отчита не инфлация (поскъпване), а дефлация (поевтиняване). Т.е. управляващите направиха закон, че няма основания да ви се осъвременят пенсиите, независимо какви ги говорят и обещават по медиите и телевизиите.
Няма да има осъвременяване не само догодина, а вероятно и в по-далечно бъдеще. Законово е направена врътка, която да го оправдае. Как – предвидено е при формулата за индексация на пенсиите да се взимат предвид не отчетените данни за цените от НСИ, а онова, което решат да запишат политиците.
Ето го чл. 168
а) създава се т. 4а:
„4а. „Индексът на потребителските цени“ по чл. 100 е индексът, който е приложен ПРИ СЪСТАВЯНЕ на държавния бюджет и бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година.“ (т.е. измислен от тях авансов показател за съответната година)
***** тези, които работят и по втори трудов договор, ще ползват келепир, създаден специално за тях. По него те няма да плащат осигурителни вноски ( в чл. 4, ал. 1 съответната т. 6 се отменя). Това касае всички висши държавни служители, които освен работа по основната си длъжност участват в бордове на разни фирми и компании.
***** в чл. 14, ал (1) фондовете се освобождават от вноски за гарантирани вземания на работниците и служителите за 2015. Да му мислят онези, чиито работодатели са некоректни – държавата няма да има пари да ги компенсира, защото ги е подарила на бизнесмени-мошеници, отказвайки се от вноските.
***** минималната пенсия за прослужено време и старост е 154.50 лв. за 2015г.
***** ограничават се възможностите за получаване на втора пенсия (промените в чл. 101 в Кодекса)

ПОСЛЕДСТВИЯТА:
1. със задължителното прехвърляне в НОИ вноските ви (и тези, направени от работодателите ви за вас) изгарят безвъзвратно И ЗАВИНАГИ – на кого 200 лв., на кого 500 лв., на кого хиляда или две хиляди и т.н. левове. Най-потърпевши са най-високо заплатените – например компютърните специалисти, в чиито партиди има десетки хиляди лв. Т.е. най-тежкият удар е срещу средната класа.
2. не е предвидена абсолютно никаква, каквато и да е възможност да си изтеглите парите, които сте внесли. Работодателите ви също няма да могат да си възвърнат парите. С прехвърлянето ви в НОИ от 1 януари счетоводно вашите партиди в универсалните и професионални фондове умират, така да се каже.
– юридически не се водите вече като техен клиент. Според юристи, с които се консултирах, при това положение съществуват правни основания да не ви се начисляват приходи по сметката ви в тях.
– но таксите за управление, обслужване и т.н. остават. Т.е. започва още по-голямо изгребване на средствата – дори по-голямо, отколкото преди.
3. общата сума на активите във фондовете е 8.1 млрд. лв. (сочени активи). Но част от тях са фалшиви или надути. Безспорната, налична и реална сума пари са 4.3 млрд.:
– 597,825 милиона лева банкови влогове
– 2,834130 милиарда лева и тяхна равностойност в държавни ценни книги на българския бюджет, др. държави от ЕС и техни централни банки
– 1,010940 млрд. в КИС. Тази абревиатура описва в нашата статистика ценните книги на концерни и компании от Запада. Обикновено те на дружествата-майки на родните фондове (например Алианц, ING и т.н.) и са по-сигурни дори от книжата на родния бюджет
Именно тези пари губите с абсолютна сигурност – независимо от онези, изгубени от изпразването на фондовете по различни начини досега.
Новото, което сега се вижда, е че те не преминават в бюджета на НОИ, както твърдяха политиците и «експертите» и дори както предполагах аз.
Забележете – от 1 януари всички са в НОИ и там ще се внасят изцяло вноските.
А КАКВО СТАВА С ДОСЕГАШНИТЕ, ВЕЧЕ НАПРАВЕНИ ВНОСКИ? – ИЗГАРЯТ ЗА ВАС, АМА НЕ ОТИВАТ В НОИ !!! НИТО ОТИВАТ В ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ!!!
Защото за да отидат, трябва да се направят няколко неща. Но в закона е направено всичко така, че тези неща да се направят с огромно закъснение, въобще да не се направят, а дори и да се направят, парите пак да не отидат в НОИ или бюджета на държавата!

Да видим процедурата и капаните й! Какво трябва да се направи?
1. да се приеме специален акт на Министерския съвет, за който няма срокове и задължения.
2. да постъпи искане от НОИ – персонално за всяко име. А ако не постъпи?! И как ще се провери дали чиновниците от НОИ не са се объркали (разсеяли заради евентуален % комисион) при близо 3 млн. партиди
3. искането от НОИ трябва да бъде направено кой знае защо не веднага – от 1 януари, а до 6-месечен срок от вашия евентуален избор. Ама както разбрахте, нямате възможност за избор – тепърва трябва да се напишат разпоредбите за него, а срокове не са посочени. При това избор ще има само при едно-единствен вариант: ако евентуално посочите, че искате да се осигурявате освен в НОИ и в универсален или професионален фонд. Но вече разбрахте, че при новия закон това е идиотско и неизгодно, понеже осигурителната ви вноска тепърва трябва да се трупа там (губите досегашните). Освен това тя ще е «отгоре» – над онова, което ще ви удържат за НОИ. Т.е. на практика избор няма да има и заради това няма и правно основание НОИ да потърси парите от тези партиди.

Именно с думичката «избор» е заложен най-големия правен капан – реално без възможности за избор, с програмиран от закона неизгоден избор няма да има заявления за отиване в универсален и професионален фонд. Така парите по партидата ви остават при тях – само дето вече не са ваши, понеже с другите текстове от 1 януари счетоводно изцяло сте при НОИ. Дори и да решите да внасяте в универсален/професионален фонд – губите старите, направени вече вноски.
Вторият капан е в смисъла на онова, което евентуално някога би могло да се прехвърли в НОИ и държавата, ако палачинката се обърне. Няма да се прехвърлят пари, а стойността на ДЯЛОВЕ (виж чл. 129, ал. (3): Индивидуалната партида се води в левове и в дялове. Вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване и средствата, прехвърлени от друг фонд (в случая от фондовете в НОИ) , се ОТЧИТАТ В ДЯЛОВЕ И В ЧАСТИ ОТ ДЯЛОВЕ. ( чл. 129, ал (3)

Така тези 4.3 милиарда (които посочих по-горе) остават при фондовете и техните банки-попечители.
Т.е. държавата посегна на спестявания, макар наречени „осигурителни вноски”.
Конфискува ги, ама не дори за себе си – за дефицита и дълговете на държавния бюджет, както твърдеше министър Горанов, не и за държавното пенсионно осигуряване, както ЛЪЖАТ ВСИЧКИ ПОЛИТИЦИ. Тези пари държавата задигна, за да ги даде на частните собственици на фирмите, които са създали фондовете и на техните БАНКИ – ПОПЕЧИТЕЛИ! Това също е „кражба на последното десетилетие” като казусът с Корпоративна банка – 4.3 милиарда ваши пари, от вашите вноски, на 3 млн. души.

Ето защо така нарочно „простодушно” в парламента финансовият министър си „призна” – за да заблуди, че парите уж отивали в държавния бюджет за дефицита и дълговете му.
Ето защо фондовете не ореваха и небесата, че им „взимат” средствата и не активизираха лобитата си. Парите си остават при тях и банките им-попечители, ама без ангажиментите им, които се поемат от НОИ. И потриват доволно ръце – законно ще си осчетоводят задигнатото досега за милиарди и законно ще задигнат незадигнатите досега милиарди, без да може да им се търси отговорност
Ето защо – в името на частните управи на фондовете и каква „изненада” – БАНКИТЕ ИМ – ПОПЕЧИТЕЛИ се укриха действителните текстове на законопроекта. ( средствата стоят в банки-попечители)
Ето защо никой не организира масови протести – например синдикатите.

Нито един от депутатите (а сред тях има и хора, компетентни икономически, финансово и правно) не повдигна и никога, наистина никого няма да повдигне този проблем. И нито една голяма медия няма да напише и думичка за механизма!
Там, където управлява мафията, няма партии, няма политика, няма справедливост – има само стрижене на голо. Този казус е поредното потвърждение, че ВСИЧКИ ПАРИИ И ПОЛИТИЦИ СА В КЮПА.

4.3 МИЛИАРДА ЛЕВА ВАШИ ПАРИ – ОТ ДЖОБА НА 3 МИЛИОНА БЪЛГАРИ БЯХА ПОДАРЕНИ, ИМЕННО ПОДАРЕНИ НА ШЕПА ОЛИГАРСИ И БАНКИ – НАГЛО, БЕЗЦЕРЕМЕННО И БРУТАЛНО.
Ясно е, че държавата и НОИ са във фалит. Но сегашното управление не ги вади от фалита, дори чрез национализация на частни и лични средства, а ги конфискува, като ги подарява на шепа отбрани лица и банки. Това е мутренско управление – не само на сегашната власт, но и на опозицията й, понеже тя знае какво става, но мълчи. Управляващите – без значение на партийни цветове заедно с опозицията са съучастници в това престъпление.

Но всеки народ заслужава съдбата си (Шарл Монтескьо)
И всяко стадо предопределя участта си.

Григор Лилов