Кои са най-честите…

Кои са най-честите Кои са най-честите

Вируси и кражба на самоличност са най-честите заплахи в интернет за 2014 г. в България.

Двете заплахи за информационната сигурност са посочени от 67% от анкетираните, а след тях се подреждат “отказ от услуга”, който най-често се прилага за блокиране на сайтове, и “фишингът”, когато потребителите са подмамени да разкрият своя лична или финансова информация в имейл или сайт.

Най-съществените ресурси, с които организациите разполагат и те биха били риск при евентуална атака, са личните данни на клиенти и контрагенти, финансови и счетоводни доклади, търговска информация, интелектуална собственост.

Според проучването най-често зад атаките (54%) стои вътрешен човек – служител на организацията, настоящ или бивш, или конкурент (41%).

Макар фирмите да посочват, че редовно стават мишена на различни видове престъпления в интернет, голяма част – 33 на сто, не докладват за възникналите проблеми.

Целта на проучването, направено в периода 5 юни – 31 юли 2013 г., беше да се определят основните проблеми на информационната сигурност в България, какви мерки трябва да се вземат и необходимостта от създаване на система за ранно реагиране на киберпрестъпления.

About Другата гледна точка
Не е страшно да си луд, страшното е ако го осъзнаваш. Думите могат да бъдат опасни. През повечето време предпочитаме да говорим кратко и с недомлъвки. Пропускаме много – има заличени места в езиковото ни общуване. Може би приемаме, че празнините ще бъдат запълнени от слушателя или че пропуснатото не е съществено. Вероятно не се замисляме, но и в двата случая има голяма разлика между това, което мислим, че сме казали и това, което слушателят мисли, че сме имали предвид, и това, което в крайна сметка е разбрал.