Кабинетът управлява имоти за 600 млн. лв.

Кабинетът управлява имоти за 600 млн. лв. Кабинетът управлява имоти за 600 млн. лв.

Имотите на правителството ни са оценени на 593 966 000 лв. От тях дворците, резиденциите и стопанства са оценени на 27 980 000 лв.

Това е записано в графата “Дълготрайни материални активи” към финансовия отчет на правителството за 2013 г. В тази сума влиза централната сграда на Министерския съвет, дворецът “Бистрица“, цялата почивна дейност, дворците, резиденции и стопанства, Областните администрации, болница “Лозенец“, агенциите, Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, Института по публична администрация и др.

Като цяло администрацията на кабинета е оценена в размер на малко над 38 млн. лв. Само сградите на правителството струват 32 389 000 лв. Компютри, транспортните средства и оборудванията са оценени на 4 891 000 лв. Правителството има и стопански инвентар за 514 000 лв. Дворците, резиденциите и стопанства са оценени на 27 980 000 лв. Самите сгради струват 24 247 000 лв., а компютрите, транспортните средства и оборудването – на 2 886 000 лв. Стопанският инвентар и други материални активи са оценени още на 847 000 лв.

Сгради на областните администрации са оценени на 291 991 000 лв. Компютрите, колите и оборудването към тях възлизат на още 19 162 000 лв.

Като цяло правителствената болница “Лозенец” е с цена 136 334 000 лв. От отчета се вижда, че оборудването в нея струва по-скъпо от сградния фонд. Болницата е 55 754 000 лв., а оборудването – 66 803 000 лв.

About Другата гледна точка
Не е страшно да си луд, страшното е ако го осъзнаваш. Думите могат да бъдат опасни. През повечето време предпочитаме да говорим кратко и с недомлъвки. Пропускаме много – има заличени места в езиковото ни общуване. Може би приемаме, че празнините ще бъдат запълнени от слушателя или че пропуснатото не е съществено. Вероятно не се замисляме, но и в двата случая има голяма разлика между това, което мислим, че сме казали и това, което слушателят мисли, че сме имали предвид, и това, което в крайна сметка е разбрал.