Защо обичам България?

Защо обичам България? 
– Тя е моята родина.
– Българите са носител на цивилизацията на Балканите.
– В Добруджа е побит мечът на хан Аспарух.
– Македония е българска земя.
– Звездите са най-ярки над Пирин.
– Небето се оглежда в небесата на Рила.
– В Родопите ехти камбанен звън.
– Вардар, Струма, Места, Марица се вливат в Бяло Море.
– България помни своите герои.
– Балканът пази спомена за Караджата.
– Опълченците бдят на Шипка.
– Екът от Сливница се чува в Пирот.
– Никога бойно българско знаме не попада в плен.
– Моят народ създаде и съхрани през вековете своята писменост и култура.
Затова обичам България – духовна обединителка на българския род!