Защо обичам България?

Защо обичам България? Защо обичам България?

Защо обичам България? 
– Тя е моята родина.
– Българите са носител на цивилизацията на Балканите.
– В Добруджа е побит мечът на хан Аспарух.
– Македония е българска земя.
– Звездите са най-ярки над Пирин.
– Небето се оглежда в небесата на Рила.
– В Родопите ехти камбанен звън.
– Вардар, Струма, Места, Марица се вливат в Бяло Море.
– България помни своите герои.
– Балканът пази спомена за Караджата.
– Опълченците бдят на Шипка.
– Екът от Сливница се чува в Пирот.
– Никога бойно българско знаме не попада в плен.
– Моят народ създаде и съхрани през вековете своята писменост и култура.
Затова обичам България – духовна обединителка на българския род!

About Другата гледна точка
Не е страшно да си луд, страшното е ако го осъзнаваш. Думите могат да бъдат опасни. През повечето време предпочитаме да говорим кратко и с недомлъвки. Пропускаме много – има заличени места в езиковото ни общуване. Може би приемаме, че празнините ще бъдат запълнени от слушателя или че пропуснатото не е съществено. Вероятно не се замисляме, но и в двата случая има голяма разлика между това, което мислим, че сме казали и това, което слушателят мисли, че сме имали предвид, и това, което в крайна сметка е разбрал.