СОФИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧНО ВРЕМЕ Какво е jooble?
чт. юни 30th, 2022

Jooble – това е сайт, който е създаден само с една цел: да Ви помогне да намерите работата на Вашите мечти!

На jooble ще намерите всички обяви за работа. Някога сте чували нещо подобно? Всички свободни работни места в България ще намерите на jooble. И това не е защото jooble е „най-големия портал за работа в България“,водещ кариерен сайт“ или нещо подобно. Това е просто следствие от особеностите на работата му: също така, както другите търсачки (напр. Google или Yandex), jooble не съхранява информацията, а само знае, как да я търси, но това е, което той прави по-добре от другите.

Екип на Jooble

Когато извършвате търсене с Jooble, Вие ще получите линкове към обяви за работа от повече от 105 различни сайтове за работа от цяла България, които са най-подходящи за Вашите условия за търсене.

Ние създадохме jooble да Ви спестим време и енергия, тъй като той дава възможност да си намерите желаната работа с една единствена заявка. Дори и за „взискателни„, ние създадохме различни инструменти, като, например, разширено търсене и панел със филтри. В сравнение с преглед на вестник или използване на редовна трудова борса, търсенето на работа с jooble може първоначално да изглежда необичайно. Но ако го овладеете напълно – със сигурност ще намерите желаната работа. Единственото условие в този случай – да съществува това желаното работно място.

Нашият екип работи постоянно, за да бъде търсенето на работа за Вас толкова лесно, колкото е възможно. Jooble непрекъснато се развива, добавяйки нови услуги и функции. Така че, ако имате някакви идеи или предложения как да се подобри jooble – споделете ги с нас.

Но, както се казва: „Една картина рисува хиляда думи„. Така че по-добре е да опитате нашето търсене, отколкото да четете за него! Успешно търсене!

Jooble is a job search engine created for a single purpose: To help you find the job of your dreams!

You will find all job postings, vacancies and current openings available on Jooble. Have you ever heard something like that? Expect to find many job vacancies in the USA on Jooble. And this is not because Jooble is „the largest job site in the USA„, „leading world employment resource“ or something like that. This is because of Jooble’s operation features; in the same way as any other search engine operates, Jooble does not compile all the information in its own database, but searches it out and does this much better than any other search engine.

Янко Калчев, Country Manager
Янко Калчев, Country Manager

When you perform a search with Jooble, you’ll get links to job postings from more than 505 different job sites throughout the USA that are the most relevant to your search terms.

We created Jooble to save your time and energy, enabling you to your desired job from a single query. Even for „gourmets,“ for instance, we created variety of tools such as Advanced Search and a lot of filters. Compared to perusing the newspaper or using a regular job board, job-hunting with Jooble may seem unusual, initially. Although if you fully learn how to master it – you are guaranteed to find the job of your dream. The only condition in this case is the existence of your dream job.

Our team is constantly working in order to make a job search as simple as possible. Jooble is constantly being fine-tuned, as we add new services and features. So, if you have any ideas or suggestions how to improve Jooble – let us know.

But, as it says: „A picture paints a thousand words„. So better try our search instead of reading about it! Have a good search!