СОФИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧНО ВРЕМЕ Води ме с танц до края на любовта
вт. окт. 4th, 2022
Води ме с танц към твоята красотата под звуците на изгаряща цигулка
Води ме с танц през тревогите, докато благополучно аз се прибера
Като маслинова клонка ме вдигни и бъди гълъбът, водещ ме към дома
Води ме с танц до края на любовта
Води ме с танц до края на любовта
 
О, нека видя красотата ти, когато свидетелите си отидат
Нека почувствам, че се движиш, както го правят във Вавилон
Покажи ми бавно това, чиито граници познавам само аз
Води ме с танц до края на любовта
Води ме с танц до края на любовта
 
Води ме с танц към сватбата ни сега, не спирай да танцуваш с мен
Води ме с танца много нежно и много дълго ме води
Ние двамата се спускаме под любовта ни, ние двамата се извисяваме над нея
Води ме с танц до края на любовта
Води ме с танц до края на любовта
 
Води ме с танц към децата, които умоляват да бъдат родени
Води ме с танц през завесите, изтъркали се от целувките ни
Издигни палатка да се подслоним сега, макар всички конци да са скъсани
Води ме с танц до края на любовта
 
Води ме с танц към твоята красота под звуците на изгаряща цигулка
Води ме с танц през тревогите, докато благополучно се прибера
Докосни ме с голата си длан или със своята ръкавица ме докосни
Води ме с танц до края на любовта
Води ме с танц до края на любовта

Води ме с танц до края на любовта

Leonard Cohen - Dance Me To The End Of Love

Dance me to your beauty with a burning violin
Dance me through the panic ’til I’m gathered safely in
Lift me like an olive branch and be my homeward dove
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love

Oh let me see your beauty when the witnesses are gone
Let me feel you moving like they do in Babylon
Show me slowly what I only know the limits of
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love
Dance me to the wedding now, dance me on and on
Dance me very tenderly and dance me very long
We’re both of us beneath our love, we’re both of us above
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love

Dance me to the children who are asking to be born
Dance me through the curtains that our kisses have outworn
Raise a tent of shelter now, though every thread is torn
Dance me to the end of love

Dance me to your beauty with a burning violin
Dance me through the panic till I’m gathered safely in
Touch me with your naked hand or touch me with your glove
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love

Leonard Cohen - A Thousand Kisses Deep