Трудов договор България

Трудов договор България Трудов договор България

Т Р У Д О В Д О Г О В О Р & България 2015

Не заминавайте за работа в чужбина без да имате пълна информация

Ако трудовият Ви договор се различава от тази бланка, нещо не е наред и е за Ваша сметка.

Екземпляр от договора задължително се предава на работника

About Другата гледна точка
Не е страшно да си луд, страшното е ако го осъзнаваш. Думите могат да бъдат опасни. През повечето време предпочитаме да говорим кратко и с недомлъвки. Пропускаме много – има заличени места в езиковото ни общуване. Може би приемаме, че празнините ще бъдат запълнени от слушателя или че пропуснатото не е съществено. Вероятно не се замисляме, но и в двата случая има голяма разлика между това, което мислим, че сме казали и това, което слушателят мисли, че сме имали предвид, и това, което в крайна сметка е разбрал.