Tютюневия склад Пловдив

„С оглед на изключително високия обществен интерес към инвестиционния проект на дружеството ни на ул. „Одрин“ 8, бихме искали да заявим категорично, че във всичките си действия досега сме се ръководили и ще продължим да се ръководим от закона, спазвайки разпоредбите му, в диалог с институциите и в името на това в град като Пловдив да се реализират добри проекти, които развиват бизнеса и създават работни места.

В същото време, ние разбираме чувствителността на пловдивчани към сгради с архитектурна и историческа стойност и по тази причина категорично заявяваме, че дружеството ни „Одрин“ 8 е инвеститор, който има отношение и опит към сгради-паметници на културата.

Показват го досегашни наши проекти. Представяме ви визуализации на други наши проекти с тютюневи складове на улиците „Иван Вазов“ и „Екзарх Йосиф„. Ние самите ще потърсим още по-активен диалог, за да покажем на какво ниво реализираме инвестиционните си намерения.

Ще посочим и още една наша инвестиция – красива къща, която няма как да не сте забелязали, защото тя се отличава като една от малкото реновирани сгради на улица „Иван Вазов“ – намира се на номер 42, където се помещава телевизия „Европа„. Сградата е паметник на културата и попада в охранителната зона. Ние я реставрирахме по перфектен начин, съобразявайки се с архитектурата, независимо, че никой не изиска от нас съгласуване с НИНКН, като в задния двор на имота издигнахме нова сграда.

По същия начин – отговорно, подходихме и към сградата на „Одрин“ 8. Работейки по реализацията на инвестицията ни, ние още от самото начало сме наясно, че сградата не е паметник на културата, но въпреки това създадохме през 2010 година проект, който да запази интересната в архитектурно отношение фасада. Той ясно показва намеренията ни и не е променян през всичките тези години.

Не е представян в общината към момента на издаване на строителното разрешение. Важно е да уточним, че самото строително разрешение, което имаме, е до кота 0. Ще се радваме, ако до обществеността стигне проекта, с който ние отчитаме, че става дума за сграда, която с едно или друго архитектурно решение – трябва да остави знак и бъде запазена.

Самите ние ще го покажем публично пред пловдивчани. Заявяваме категоричното си намерение да продължим активен диалог с институциите пред обществеността. Вярваме, че в името на това в Пловдив да се реализира още един успешен инвестиционен проект – трябва да се намери най-доброто решение.

В тази посока подкрепяме и усилията на Община Пловдив за изясняване на ситуацията и изискването на необходимите документи от Министерството на културата и НИНКН, тъй като сме убедени, че общинската администрация и главният архитект са предприемали действия единствено съобразно закона“ – пълния текст на писмото*  От България Tютюневия склад Пловдив 

* Текстът се публикува без редакторска намеса, с изключение на поправени технически грешки.