ЕК отправи 7 препоръки

ЕК отправи 7 препоръки

Еврокомисията издава седем препоръки към България по националната програма за реформи за тази година и за програмата за сближаване (т. нар. конвергентна програма) за периода 2012-2016 година.

Комисията отправи днес своите препоръки към  страните от ЕС за икономическото управление за тази и идната  година.
Какво препоръчва ЕК на България?

1. За бюджетната политика

 • през периода  2013-2014 година да запази стабилната бюджетна позиция с нисък дефицит
 • да води  бюджетна политика, благоприятстваща растежа
 • да въведе цялостна данъчна стратегия с цел увеличение на  приходите
 • борба със “сивата” икономика
 • намаляване на разходите  за спазване на изискванията
 • да бъде  създадена независима институция, която да контролира бюджетната  политика и да изготвя анализи и съвети

2. Социалната реформа

 • постепенно да се премахват възможностите за  ранно пенсиониране
 • да бъде въведена една и съща  законовоустановена пенсионна възраст за мъжете и за жените
 • възможност за по-възрастните работещи хора да останат по-дълго  на трудовия пазар
 • да се въведат по-строги критерии и механизми за  контрол при отпускането на пенсии за инвалидност
 • да се ускори изпълнението на  националната инициатива за младежка заетост
 • да бъдат преразгледани минималните  осигурителни прагове
 • да се постигнат конкретни резултати по  националните стратегии за приобщаване на ромите и за борба с  бедността
 • да се подобри достъпността и ефективността на  социалните трансфери и услуги, по-специално за децата и  възрастните хора

3. Образованието

 • да се приеме Закона за училищното  образование и да се продължи реформата във висшето образование
 • да се повиши  сътрудничеството между образованието, научно-изследователските  институти и предприятията
 • да бъде подобрен  достъпът до приобщаващо образование за децата в неравностойно  положение, в частност – ромите

4. Здравеопазването

 • да бъде  осигурен ефективен достъп до здравеопазване и да бъде подобрено  ценообразуването на здравните услуги
 • да бъдат обвързани  финансирането на болниците с постигнатите резултати
 • да  бъде развито извънболничното лечение

5. Бизнес средата

 • да се вземат допълнителни  мерки за подобряване на бизнес средата, като се намали  бюрокрацията
 • да се изпълнява стратегия за електронно управление  и да се прилага законодателството за просрочените плащания
 • да се подобри качеството и независимостта на  съдебната система
 • да се бори по-успешно с корупцията
 • подобряване на достъпа на малките, средните и  новосъздадените предприятия до финансиране

6. Усвояването на еврофондовете

 • да се ускори  усвояването на фондовете на ЕС
 • да се  осигури правилното прилагане на законодателството за  обществените поръчки

7. За регулаторните органи

 • да се укрепи независимостта на националните регулаторни органи и способността на администрацията, по-специално в енергетиката и транспорта, както и в управлението на водите и на отпадъците
 • да се премахнат пречките за навлизане на пазара, квотите,  териториалните ограничения и регулираните цени
 • да се приключи  изграждането на пазарната структура, като се създаде прозрачен  пазар на едро за електричество и природен газ
 • да се ускорят проектите за междусистемни електро- и   газопроводи, а също и да се укрепи капацитета за справяне с   прекъсванията на доставките
 • да се положат повече  усилия за подобряване на енергийната ефективност
Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
About Другата гледна точка

Не е страшно да си луд, страшното е ако го осъзнаваш. Думите могат да бъдат опасни. През повечето време предпочитаме да говорим кратко и с недомлъвки. Пропускаме много – има заличени места в езиковото ни общуване. Може би приемаме, че празнините ще бъдат запълнени от слушателя или че пропуснатото не е съществено. Вероятно не се замисляме, но и в двата случая има голяма разлика между това, което мислим, че сме казали и това, което слушателят мисли, че сме имали предвид, и това, което в крайна сметка е разбрал.