СОФИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧНО ВРЕМЕ Танцувай, танцувай BZN
пт. сеп. 30th, 2022

Напусни живота ми!
Умолявам те да си тръгнеш,
защото не мога да гледам лицето ти вече.
Студен си като лед… и така обезсърчен.
Сега аз съм отново уверена в себе си!
Нямам какво повече да кажа!

Ти не си на себе си, губиш контрол..
Никога не съм те наранявал.
Затръшна вратата, докато чаках.
Спомни си какво и как преживяхме:
Нощите…. Любовта…. Париж…

Танцувай, танцувай,
танцувай, танцувай…
докато нощта си отиде…

Ти излъчваш и студ, и топлина.
Но сега няма да мисля за това…!
Замисли се и открий по-доброто в мен,
преди да тръгнеш. Аз ще чакам…
Спомни си какво и как преживяхме:
Нощите…. Любовта…. Париж…

Танцувай, танцувай,
танцувай, танцувай…
докато нощта си отиде…

Танцувай, танцувай BZN

Get out of my life
I beg you to go now
For I can no longer stand your face
You’re cold as ice and so frustrated
Now I get on my feet again
There’s nothing more to say

You’re out of your mind
You’re losing control now
I’ve never mistreated you before
You slammed the door, while I was waiting
Remember how it was before
„Les nuits, l’amour, Paris“

Dance, dance, dance dance
‘Till the night has gone
Dance, dance, dance dance
‘Till the night has gone

Dance, dance, dance dance
‘Till the night has gone
Dance, dance, dance dance
‘Till the night has gone

You blow hot and cold
I’ll put it aside now
Consider the better part of me
Before you go, I will be waiting
Remember how it was before
„Les nuits, l’amour, Paris“

Dance, dance, dance dance
‘Till the night has gone
Dance, dance, dance dance
‘Till the night has gone

Dance, dance, dance dance
‘Till the night has gone
Dance, dance, dance dance
‘Till the night has gone