Supporting Syria and the Region & Prime Minister Boyko Borisov

Supporting Syria and the Region & Prime Minister Boyko Borisov

Изказването ми на международната конференция „В подкрепа на Сирия и региона”:
Ваши Превъзходителства,
Уважаеми дами и господа,
Позволете ми първо да благодаря на нашите любезни домакини – министър-председателя Камерън, канцлера Меркел, министър-председателя Солберг, емира Сабах ал Ахмад ал Джабер ал Сабах и Генералния секретар на ООН Бан Ки-мун за организирането на тази конференция. Изцяло подкрепям и се присъединявам към техния апел за набиране на значителен финансов ресурс, необходим за справяне с тежката хуманитарна ситуация в Сирия и за стабилизиране на обстановката в съседните страни. България е силно обезпокоена от продължаващия конфликт в Сирия и катастрофалните последици от него. Светът е в шок от новините за загиналите от глад сирийци в редица обсадени сирийски градове. Отсъствието на гаранции за безопасността на хуманитарния персонал затруднява силно доставянето на хуманитарна помощ до нуждаещите се лица и води до смърт и неописуемо човешко страдание. България призовава страните в конфликта да зачитат безусловно принципите на хуманитарното право, да осигурят защитата на гражданското население и да гарантират своевременен и безпрепятствен достъп на хуманитарните организации до зоните на конфликт.
Като страна, намираща се в непосредствена близост до района на Близкия изток, България е силно заинтересована от възможно най-скорошно решение на конфликта в Сирия и стабилизиране на ситуацията. Призоваваме за пълно изпълнение на резолюция 2254 на СС на ООН и продължаване на започнатия във Виена преговорен процес, в който участие следва да вземат всички имащи отношение към конфликта страни.
България оценява високо щедростта и гостоприемството на Турция, Ливан, Йордания, Ирак и Египет, приютили близо 4.5 милиона бежанци. Изразяваме солидарност с тези страни, поели основното бреме за осигуряване на подслон, храна и медицинска грижа на бързо нарастващите бежански общности. Сериозните социално-икономически и политически импликации от кризата в и около Сирия ни дават основание да преосмислим как подпомагаме държавите от региона. Мащабът на кризата изисква всеобхватен отговор. Хуманитарната помощ запазва важното си значение, но дългосрочните нужди на бежанците и вътрешно разселените лица следва да бъдат посрещнати чрез създаване на адекватни икономически възможности, трудова заетост и справедлив достъп на сирийските деца до качествено образование. В този контекст България има готовност да участва в нови инициативи за подпомагане на страните от региона, с оглед осигуряване на поминък и подобряване на условията на живот на сирийските бежанци в Ливан и Йордания.
България традиционно участва с финансови приноси в ежегодно провеждащите се донорски конференции за Сирия. Осигуряването на последователна и устойчива подкрепа за сирийските бежанци и вътрешно разселените лица и подобряването на условията им на живот е неизменна част от позицията ни за справяне с предизвикателствата, произтичащи от миграцията, и е напълно в съответствие с националните ни интереси. Вярваме, че поддържането на устойчиви икономически и социални системи в съседните на Сирия страни, осигуряващи достъп до образование, работа и адекватни условия за живот на бежанците и техните семейства, ще създаде по-добра възможност за задържането им в близост до родината и завръщането им в Сирия, след като политическата ситуация там се промени.
Като отчита заложените от ООН приоритети за хуманитарно подпомагане на Сирия и ключовата роля на Световната продоволствена програма и УНИЦЕФ в изпълнението на тези приоритети, българското правителство реши да предостави безвъзмездно 250 000 евро, от които 100 000 евро чрез Световната продоволствена програма (за програмите за изхранването на бежанците в съседните на Сирия държави) и 50 000 евро чрез УНИЦЕФ за осигуряване на справедлив достъп до образование на децата извън училище в Сирия. В допълнение през 2016 г. България ще направи принос от 100 000 евро към Регионалния доверителен фонд на Европейския съюз за отговор на кризата в Сирия, както и вноски към други инструменти и програми, подпомагащи бежанците и вътрешно разселените лица в Сирия. Като цяло, нашият непосредствен принос по отношение на сирийската криза за 2016 г. ще надхвърли 400 000 евро, което е само част от общата подкрепа, оказвана от България както във вътрешен план за бежанците на българска територия, така и по линия на различни инструменти на Европейския съюз.
Благодаря за вниманието.”