Planet Earth

Планетата Земя – това си ти! Видео създадено, за да повиши осъзнаването относно нуждата от запазване на планетата ни.

Видео създадено, за да повиши осъзнаването относно нуждата от запазване на планетата ни