Стената в главите не е рухнала

Да ти се отще Имот = главоболия

Преходни разпоредби в ЕС-15 за българските и румънски работници

Българите, напуснали България, няма да се върнат