Клет и нещастен народ

21 октомври 2011

Ти ми казваше едно време, че вярваш още в българския народ. Хайде де! Не се подигравай! В кого вярваш ти? В това ли рабско племе, което търпи всичко това? Виж го изобразено в представителите му...Купуването и продаването на гласове е престъпление. [...]
1 466 467 468 469 470 518