СОФИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧНО ВРЕМЕ Nothing's the same Gary Moore
ср. сеп. 28th, 2022

Another time, another place.
The lonely streets where we embraced.
Then you would go without a trace.
Nothing’s the same without you.

Another day goes passing by.
I sit alone and wonder why.
Sometimes it’s hard, but I will try
To live my life without you.

You’re in my heart, you’re in my dreams.
You’re everywhere or so it seems.
So many times I’ve heard that song.
Hold back the tears, pretend you’re strong.

Another day goes slowly by.
I sit alone and wonder why.
I think of you, I start to cry.
Nothing’s the same without you.

Another time, another place.
The sweetness of our last embrace.
What would I give to see your face.
Nothing’s the same without you.

Nothing’s the same,
nothing’s the same,
nothing’s the same without you.

Gary Moore-Nothing's the same

 

Нищо не е същото

На друго място,
в друго време бяха
самотните улици на които
ние се прегръщахме,
тогава ти си тръгна
без да оставиш следа….
нищо не е същото без теб
Пореден ден изминава
седя самотен и се чудя защо…
Понякога е трудно,но ще се постарая
да живея живота си без теб

Ти си в сърцето ми
ти си в мечтите ми…
ти си навсякъде или поне така
изглежда
толкова пъти съм слушал тази песен
задръж сълзите
прави се на силен….

Пореден ден изминава бавно
седя самотен и се чудя защо….
Мисля си за теб,и започвам да плача
нищо не е същото без теб
На друго място
по друго време бе
сладоста на последанта ни прегръдка
какво ли не бих дал
за да видя лицето ти
нищо не е същото без теб

Нищо не е същото
нищо не е същото
нищо не е същото без теб….