Проверка на Община Варна България

Проверка на Община Варна

Община Варна Община Варна

Документите от направената проверка на Община Варна може да видите: Verification of Varna Municipality_Проверка на Община Варна

Миналия понеделник Общинският съветник от Варна Цветелина Тънмазова обяви гладна стачка с искане за назначаване на ефективна, обстойна и независима проверка на дейността на общината.
По повод протестно-гладуващата съветничка от групата на Веселин Марешки в Общинския съвет на Варна, на 8 март – петък, кметът в оставка Кирил Йорданов заяви, че няма против да бъде извършена желаната проверка.
Той призова:  “Преди всичко, позволявам си да посъветвам г-жа Тънмазова, да не наврежда на себе си в името на чужда кауза! Разбира се, не мога да не задам логичния въпрос – къде е бил гласът й, нейният личен вот при гласуване в местния парламент, през двата мандата, в които тя е общински съветник, та сега реши да гладува протестно?“.
В отговор на това, общинската съветничка Цветелина Тънмазова, изпрати писмо до медиите:
Господин Кирил Йорданов е изразил мнението си, че действията ми във връзка с обявената от мен гладна стачка с искане за проверка на Община Варна са в името на чужда кауза, както и че трябва да сестрахуваме от по-нататъшна ескалация на процеса на жертване на човешки съдби и животи в името на чужда кауза”.
Без всякакво желание да влизам в диалог ще дам много кратък коментар на думите му.
Хора, разсъждаващи по този начин могат единствено да пробудят съжалението ми по отношение на представите им за света. 
Относно опитите за инсинуации и внушения по мой адрес мога само да отбележа, че ако имах каквито и да е притеснения едва ли щях да настоявам за обстойна проверка на дейността на Община Варна и структурите й, включително общинския съвет.  
Показателен е и фактът, че нападките на г-н Йорданов към мен бяха изпратени и публикувани именно в Деня на жената- постъпка, която не би трябвало да е присъща на истински мъж и общественик.
По отношение на резултата от действията ми изпращам на вниманието Ви информация, получена от Агенцията за държавна финансова инспекция.
За периода 2006-2012 г. от страна на АДФИ  са проведени 15 финансови инспекции на Община Варна, от които 12 са констатирали нарушения. 8 доклада са изпратени до органите на прокуратурата по компетентност във връзка с наличие на данни за извършено престъпление.
Нарушенията включват  непроведени процедури по обществени поръчки, сключване на договори с избрани изпълнители без да са внесени гаранции за изпълнение, без да са представени нормативно определени документи, необходими за сключване на договор, сключени безсрочни договори, несъответствия на документация по 15 поръчки с изискванията на ЗОП и НВМОП, нарушения на Закона от комисии, назначени да разгледат, оценят и класират оферти на участниците в процедури по обществени поръчки, отказ за достъп до информация за съставени протоколи от заседания на комисиите след подадени искания от участници в процедури. 
За нарушения в Закона за обществените поръчки са съставени 98 акта за установяване на административни нарушения, в т.ч. на кмета на община Варна са съставени 39АУАН, по които има издадени 33 наказателни постановления, с които са наложени глоби, на зам. кмет са издадени 8 АУАН и НП, на други длъжностни лица са съставени 6 АУАН, а на членове на комисии по ЗОП са издадени 45 АУАН с 44 НП за наложени глоби.
Констатирани са нарушения от администрацията на Община Варна във връзка със: Закона за устройство на държавния бюджет, Наредбата за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за обществен превоз на пътници с автобуси и леки автомобили- от кмета на общината са отдадени дейности и сключени договори без конкурс, Правилника за прилагане за Закона за социалното подпомагане, нарушена е от страна на община Варна Наредбата за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите  и Наредбата за условията и реда за преписване и отпускане на лекарствени продукти на ветераните от войните.
Дадено е предписание до Председателя на Общински съвет – Варна за корекция или отстраняване на текстове от Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговия на територията на Община Варна и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна, касаещи целогодишни преместваеми обекти за търговия.
Агенцията за държавна финансова инспекция ще предостави копия от докладите си във връзка с проведените проверки. От Агенцията дадоха информация, че в правомощията им е регулярен планов контрол по отношение на провежданите обществени поръчки, но проверка по отношение на нередности относно бюджетна и финансово-стопанска дейност на общини, общински търговски дружества и общински предприятия се извършва само по конкретен сигнал за нарушение.
Докладите за констатираните нарушения са внесени от Агенцията в деловодството на общината, както и са изпращани копия до председателя на общинския съвет, съгласно Закона за държавната финансова инспекция. Интересното в случая е какво се е случило с тези доклади. Предстои да се уточни и какъв е бил резултатът от изпратените от Агенцията писма до органите на прокуратурата във връзка с констатирани данни за извършено престъпление, както и от писмата отправени до други държавни органи, с които са информирани за съответните установени нарушения.

About Другата гледна точка

Не е страшно да си луд, страшното е ако го осъзнаваш. Думите могат да бъдат опасни. През повечето време предпочитаме да говорим кратко и с недомлъвки. Пропускаме много – има заличени места в езиковото ни общуване. Може би приемаме, че празнините ще бъдат запълнени от слушателя или че пропуснатото не е съществено. Вероятно не се замисляме, но и в двата случая има голяма разлика между това, което мислим, че сме казали и това, което слушателят мисли, че сме имали предвид, и това, което в крайна сметка е разбрал.

error: Alert: Съдържанието е защитено !!