Масова смяна на адресни регистрации

Масова смяна на адресни регистрации

Съгласно официалните данни на ГД „ГРАО” към 15 май 2015 г., населението по постоянен адрес в Община Несебър е 24 388, а по настоящ адрес е 29 925, като  лицата, които имат регистриран постоянен адрес извън общината, но с настоящ адрес в общината е 8 019. Повече от ясно е, че преобладаваща част от тези лица ще поискат да бъдат вписани в избирателните списъци по настоящ адрес съгласно чл.36 от Изборния кодекс, което се прави не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Считаме, че съвсем преднамерено и организирано, но абсолютно незаконно, са създадени условия за наличието на предпоставката по ал.2 към същия чл.36 от ИК, а именно: избирателят да има настоящ адрес през последните 6 месеца преди изборния ден в съответното населено място”, категоричен е общинският лидер на ГЕРБ-Несебър Златко Димитров. През периода м.януари – м.април 2015г., броя на лицата със заявен постоянен адрес в гр.Несебър е 134,  а за настоящ адрес –  426 лица. Един от фрапиращите случаи на регистрирани повече от 8 души на един адрес е този в гр. Несебър, ул.Емона №4, където са регистрирани 11 лица. В сигнала се посочват още много конкретни случаи за масови регистрации по настоящ адрес в Свети Влас, Обзор, селата Тънково, Гюльовца, с.Приселци и с.Раковсково. Фрапантен пример за това е и Кошарица – на ул.”Бузлуджа” №4 са регистрирани 11 лица, а на ул.”Желю Войвода” №14 – 8 лица. Тези масови адресни регистрации не могат да останат незабелязани, защото всичко това води до нарушаване на целта на закона и на принципите, залегнали в Изборния кодекс, което несъмнено ще има за последица опорочаване на целия изборен процес и резултат. Съобщават ни масово за случаи за извършени регистрации по адреси на търговски обекти, а не на жилищни такива, каквото всъщност е законовото изискване. Очакваме спешни действия след оповестяването на тази информация и възстановяване на законността в община Несебър”, коментират подписалите се в сигнала политически представители.

Mасови адресни регистрации в община Несебър

About Другата гледна точка
Не е страшно да си луд, страшното е ако го осъзнаваш. Думите могат да бъдат опасни. През повечето време предпочитаме да говорим кратко и с недомлъвки. Пропускаме много – има заличени места в езиковото ни общуване. Може би приемаме, че празнините ще бъдат запълнени от слушателя или че пропуснатото не е съществено. Вероятно не се замисляме, но и в двата случая има голяма разлика между това, което мислим, че сме казали и това, което слушателят мисли, че сме имали предвид, и това, което в крайна сметка е разбрал.