Life in European Cities

Life in European Cities Life in European Cities

Today the European Commission released the results of the 5th Flash Eurobarometer survey on the “Perception of Quality of Life in European Cities“, conducted in 79 European cities and focusing on the quality of infrastructures and services, employment opportunities, the housing situation, the integration of foreigners, feeling of safety, pollution, green spaces and cleanliness.

Among the main findings: Oslo, Zurich, Aalborg, Vilnius and Belfast record the highest level of satisfaction. The feeling of safety is one of the features that show the highest correlation with overall satisfaction of living in a city. Finding a job and affordable housing are perceived as challenges.

Read the report! Схващането качеството на живот в европейските градове Perception of Quality of Life in European Cities

About Другата гледна точка
Не е страшно да си луд, страшното е ако го осъзнаваш. Думите могат да бъдат опасни. През повечето време предпочитаме да говорим кратко и с недомлъвки. Пропускаме много – има заличени места в езиковото ни общуване. Може би приемаме, че празнините ще бъдат запълнени от слушателя или че пропуснатото не е съществено. Вероятно не се замисляме, но и в двата случая има голяма разлика между това, което мислим, че сме казали и това, което слушателят мисли, че сме имали предвид, и това, което в крайна сметка е разбрал.