СОФИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧНО ВРЕМЕ Кметството в Мюлхайм: “Досега не сме имали проблем с...“
сб. окт. 1st, 2022

Кметството в Мюлхайм: “Досега не сме имали проблем с българската общност“

Няма негативно отношение към българската общност в Мюлхайм, казва говорителят на кметството Фолкер Вибелс. За ДВ той потвърди, че предполагаемите извършители на групово изнасилване в града са турскоезични българи.

Фолкер Вибелс: Точният им брой е 671 – от общо около 170 хиляди души, колкото приблизително е населението на Мюлхайм. Досега нямаме отрицателен опит с тях и не можем да твърдим, че това е група, към която има някакво негативно отношение в обществото. Тяхното поведение е също толкова отрицателно или положително, колкото и на всяка друга общност тук.

Какво можете да ни кажете за момчетата, за които се предполага, че са участвали в изнасилването – от какви семейства са те, откога са в Германия, респективно в Мюлхайм, родителите им работят ли? 

Не мога да съобщя никакви подробности, тъй като разследването не е приключило. Освен това те имат и лични права и не можем да разгласяваме такава информация. Но едно нещо можем ясно да кажем: не съществуват данни за това, че за някое от тези деца не се полагат достатъчно грижи в семейството. В нито един от тези случаи няма отнети родителски права, а някои от децата са отглеждани само от един родител. Ние като община обаче предлагаме помощ на семейства, които имат нужда от такава подкрепа – съществуват мерки и организация, на която сме възложили да помага на семейства, срещащи трудности да се справят сами. Освен това правителството на провинция Северен Рейн-Вестфалия е приело редица мерки за превенция, включително на потенциални бъдещи извършители на престъпления. Всички тези мерки се прилагат, но не мога да говоря за отделните конкретни случаи. 

Заподозрените извършители са деца в училищна възраст. Кое училище, или кои училища посещават те?

Решихме да не назоваваме училищата поименно, за да не им създаваме допълнително проблеми. Но става въпрос за петима младежи, заедно с жертвата шестима, които посещават различни училища в региона.

Имат ли тези деца предишни провинения? След тежкото престъпление в Мюлхайм някои германски медии разговаряха с психолози и криминолози и обърнаха внимание на някои специфични възрастови характеристики на тези групи. Вие имате ли някакви наблюдения по отношение на тази група български граждани?

Не и специално за тях. Но общата картина е такава: проблеми възникват, когато вътре в семейството липсва нещо, или когато не е обръщано достатъчно внимание на проблеми от детската градина до училището. Но не можем да твърдим, че това се отнася конкретно за децата или младежите от българската общност. По-скоро това е общ проблем, проблем на цялото общество.

А уведомихте ли вече българските власти?

Не разполагам с такава информация, но предполагам, че Службата за чужденците ще направи необходимото. Нямам представа каква в случая е задължителната процедура, защото аз съм само един говорител на кметство. Но си мисля, че ще бъде направено всичко, което трябва. 

По информация в медиите, предполагаемите извършители са пет момчета, турскоезични български граждани. А от опита, който като журналисти имаме с мигрантите в Германия, не е изключено и да се окаже, че те са представители на ромското малцинство. Вие с каква информация разполагате – какъв език говорят те и принадлежат ли към някоя от малцинствените общности и коя?

Да, тези момчета са турскоезични. Дали обаче са роми или не, това не мога да кажа. За тях е известно, че са български граждани, притежаващи български паспорти и пребиваващи легално в Мюлхайм.