СОФИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧНО ВРЕМЕ Къде работят и какво получават пенсионерите в Европа
вт. окт. 4th, 2022

Къде работят и какво получават пенсионерите в Европа

Пенсионери, но работят: какви са правилата в Германия? Много германци продължават да работят и след като излязат в пенсия. Едни защото все още им се работи, други пък – защото пенсията им е малка. Какви са правата им и колко пари над пенсията имат право да заработват?

Германия неслучайно се нарича страна на пенсионерите. Към момента в нея живеят около 17,5 милиона души на възраст над 65 – това е приблизително една пета от населението. Понастоящем всеки средностатистически служител, след приключване на професионалния си път, получава пенсия в размер на 48 процента от брутната заплата. Според германския пенсионен фонд хората, които са работили най-малко 35 години и които са плащали осигурителни вноски през това време, при пенсиониране получават средно 1219 евро на месец.

Каква пенсия получават

В действителност има значителна разлика в пенсиите в различните региони на страната. Така например, най-високата пенсия за старост – средно 1 467 евро на месец –  получават мъжете, живеещи във федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия, а най-ниската – средно 961 евро – взимат жените, живеещи в Долна Саксония. Това обаче са средни величини. Според данни на германското министерство на труда и социалната политика, на практика почти всяка втора пенсия за старост е по-малка от 800 евро на месец. Да живееш с такива пари в Германия е трудно, затова пенсионерите често търсят допълнителна работа. Доколко е позволено това и влияе ли допълнителната заплата върху размера на пенсионните плащания?

Къде работят и какво получават

Според Федералната статистическа служба, в края на 2017 г., делът на работещите пенсионери в Германия на възраст между 65 и 69 години е бил 16,1% – почти двойно повече, отколкото преди десет години. Броят на работещите пенсионери сред жените е значително по-нисък (12.3%), отколкото при мъжете (20.2%). Повечето от германските пенсионери работят в сферата на продажбите на автомобили и в автосервизи, в здравеопазването и социалните услуги , производството, техническите и икономическите услуги, строителната индустрия, в сферата на педагогиката и образованието.

В Германия всеки, който излезе в пенсия за старост, може да работи без ограничения. Работещите пенсионери са задължени обаче да плащат данък върху доходите. Необлагаемият минимален доход на човек през 2019 г. в Германия е 9168 евро. От заплатата се приспадат вноските за задължителното здравно осигуряване, като по очевидни причини отпадат вноските за осигуряване за безработица и пенсионните вноски. Само онези, които работят на минимална заплата от 450 евро на месец, са освободени от данъци и осигуровки.

Както всички данъкоплатци, пенсионерите имат право да включат в данъчната си декларация разходите, свързани с получаването на допълнителния доход. Това могат да бъдат например пътни разходи, вноски във фонд за задължително здравно осигуряване, гражданска застраховка, църковни такси, дарения.

Кога е възможно предсрочно пенсиониране

В Германия възрастта за пенсиониране зависи от годината на раждане на лицето. Родените преди 1947 г. се пенсионират на 65-годишна възраст. За хора, родени между 1947 и 1964 г., към пенсионната възраст от 65 години, се добавя още един месец за всяка година. Например, родените през 1956 г. ще се пенсионират на 65 години и 10 месеца, а тези, родени през 1958 г. – на 66 години. Тази граница постепенно се увеличава, като през 2029 г. тя ще достигне 67 години.

Възможно е и по-ранното пенсиониране – след 63 години. В този случай трудовият стаж трябва да бъде най-малко 35 години. Много германци се възползват от тази възможност, но за пенсия в пълен размер могат да кандидатстват само онези, които имат най-малко 45 години трудов стаж. Във всеки случай, желаещите да се пенсионират преди да са достигнали законоустановената пенсионна възраст, също имат право да работят допълнително, но само “миниджоб”, т.е. срещу минималната работна заплата в размер на не повече от 450 евро на месец.

Независимо от това два пъти годишно пенсионираните служители могат да получават двойна заплата – такива допълнителни премии са обикновено платен отпуск (Urlaubsgeld) и коледен бонус (Weihnachtsgeld). Горната граница на приходите не трябва да надвишава 6300 евро. При по-високи допълнителни доходи ранната пенсия (Frührente) бива намалена или дори отменена, докато лицето не достигне законоустановената пенсионна възраст. Само тогава пенсионерът може да печели толкова, колкото иска.

С какви данъци се облага пенсията

В Германия можете да се пенсионирате и по здравословни причини. Тук не съществуват възрастови ограничения. Пенсионерите от тази категория също имат право на допълнителни доходи, но те не трябва да надвишават 450 евро бруто на месец. Тези, които имат по-висока заплата, рискуват да изгубят държавната си пенсия.

От 2005 г. насам в Германия съществува т.нар. „пенсионен данък“. Размерът му зависи от годината на пенсиониране. За лице, пенсионирано през 2005 г. или по-рано, делът на облагаемата пенсия е само 50%. До 2020 г. делът на облагаемата сума се увеличава всяка година с 2%, а след това – с 1% годишно.

Например, ако се пенсионирате през 2018 г., 76% от пенсията ви ще подлежи на данъчно облагане. Пенсиите на тези, които се пенсионират през 2040 г. и по-късно ще бъдат изцяло обложени с данък. Задължението за подаване на данъчна декларация отпада, ако размерът на доходите не надвишава основния необлагаем минимум (Grundfreibetrag). През 2019 г. той е 9168 евро.