СОФИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧНО ВРЕМЕ Искам да ме искаш
чт. юли 7th, 2022

Искам да ме искаш
Имам нужда да се нуждаеш от мен
Бих те обичал ако ме обичаш
Моля те да ме помолиш

WHAT'S A WOMAN - AMANDA SEAL - (2000)

Искам да ме искаш
Имам нужда да се нуждаеш от мен
Бих те обичал ако ме обичаш
Ще излъскам старите си кафеви обувки, ще си сложа чисто нова риза
Ще се прибирам по-рано от работа ако кажеш че ме обичаш

Не те ли видях да плачеш?
О, не те ли видях да плачеш?
Чувстваш ли се съвсем сама, без приятели като че ли умираш?
Не те ли видях да плачеш?

IF YOU NEED ME - AFTER ALL - (1973)

Искам да ме искаш
Имам нужда да се нуждаеш от мен
Бих те обичал ако ме обичаш
Моля те да ме помолиш
Ще излъскам старите си кафеви обувки, ще си сложа чисто нова риза
Ще се прибирам по-рано от работа ако кажеш че ме обичаш

DO YOU LOVE ME - SHARIF DEAN & EVELYN D'HAESE - (1973)

Не те ли видях да плачеш?
О, не те ли видях да плачеш?
Чувстваш ли се съвсем сама, без приятели като че ли умираш?
Не те ли видях да плачеш?
Чувстваш ли се съвсем сама, без приятели като че ли умираш?
Не те ли видях да плачеш?

Искам да ме искаш
Имам нужда да се нуждаеш от мен
Бих те обичал ако ме обичаш
Моля те да ме помолиш
Искам да ме искаш
Искам да ме искаш
Искам да ме искаш
Искам да ме искаш

RAINY DAY - RICHARD YOUNG - (1977)