Творческа Европа

Творческа Европа Творческа Европа

Творческа Европа” ще финансира културата с 1,46 млрд. евро

От 12 декември културните и творческите организации, които желаят да кандидатстват за финансиране през 2014 г. по „Творческа Европа“ — новата програма на ЕС за културния и творческия сектор, могат да започнат да подготвят своите заявления за получаване на безвъзмездни средства, съобщават в сайта на Европейската комисия. Наличните средства по първите покани за представяне на предложения през 2014 г. са в размер на близо 170 милиона евро. Лица не могат да кандидатстват пряко за безвъзмездни средства — те трябва да се свържат със съответни организации – например културни асоциации, фестивали, театри, филмови разпространители и др., които подават заявлението, или с информационното бюро по Програма „Творческа Европа“ в тяхната страна. „През следващите седем години Програма „Творческа Европа“ ще предостави финансиране за транснационални проекти, които ще дадат възможност на 250 000 творци и културни дейци да достигнат до нова публика в чужбина. Тя ще инвестира мощно в европейската филмова индустрия чрез подкрепа за 2000 кина и стотици филми. Авторите и издателите ще се възползват от подкрепа за преводи, а ние ще продължим да предоставяме финансиране за инициативата „Европейски столици на културата“ и много други инициативи, заяви Андрула Василиу, комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта. С общ бюджет в размер на 1,46 милиарда евро за следващите седем години — което е с 9% повече отколкото сега, Програмата „Творческа Европа“ ще подкрепя творци, културни дейци и организации в области като сценичното и изобразителното изкуство, издателската дейност, филмовото изкуство, телевизията, музиката, видеоигрите, интердисциплинарните изкуства и културното наследство, за да работят в други страни, да достигат до нова публика и да развиват уменията, необходими в цифровата ера. Като засилва присъствието на европейски културни произведения в други страни, програмата също така ще насърчава културното и езиковото многообразие. Освен подпрограмите „Култура“ и „MЕДИА“ „Творческа Европа“ ще включва междусекторно направление, което ще подпомага сътрудничеството по самата политика и мерките, отнасящите си до всички сектори, както и нов финансов гаранционен механизъм, който ще позволи на малките предприятия в областта на културата и творчеството да получат достъп до банкови заеми на стойност до 750 милиона евро. Механизмът ще започне да действа от 2016 г.

За повече информация следете Creative Europe

About Другата гледна точка

Не е страшно да си луд, страшното е ако го осъзнаваш. Думите могат да бъдат опасни. През повечето време предпочитаме да говорим кратко и с недомлъвки. Пропускаме много – има заличени места в езиковото ни общуване. Може би приемаме, че празнините ще бъдат запълнени от слушателя или че пропуснатото не е съществено. Вероятно не се замисляме, но и в двата случая има голяма разлика между това, което мислим, че сме казали и това, което слушателят мисли, че сме имали предвид, и това, което в крайна сметка е разбрал.