#SaveYourInternet

Член 13 – #SaveYourInternet

Член 13, както е формулиран от Европейския парламент, ще има сериозни неочаквани последици за всички. Нека да се обединим за по-добро решение.

Член 13 – Има по-добър начин

Член 13 е част от европейското законодателство в областта на авторското право. Той е създаден с намерението да защити по-добре творчеството и да намери ефективни начини за собствениците на авторски права да защитят съдържанието си онлайн.

Подкрепяме целите на член 13, но както е формулиран от Европейския парламент, би могъл да има сериозни неочаквани последици, които биха променили мрежата такава, каквато я познаваме.

Има по-добър начин. Научете повече и дайте изява на гласа си.

 1. Какво представлява член 13?

  • Article 13 е част от предложеното законодателство в областта на авторското право в Европейския съюз (ЕС). Той е създаден с намерението да защити по-добре творчеството и да намери ефективни начини за притежателите на авторските права да защитят съдържанието си онлайн. (Официалният текст можете да намерите here).
  • Подкрепяме целите на член 13 и стремежа да помага на създателите и изпълнителите да успяват. Искаме притежателите на авторските права да разполагат с по-ефективни начини за защита на съдържанието си. Но член 13, както е формулиран от Европейския парламент, ще има сериозни неочаквани последици за всички. Поради това искаме да намерим по-добро решение.
 2. На какъв етап е член 13?
  • На 12 септември Европейският парламент гласува приемането на член 13.
  • Въпреки това той все още няма силата на закон. Формулировката се изготвя и преработва в рамките на EU’s trilogue negotiations между представители на Европейската комисия, Парламента и Съвета.
  • Формулировката може да бъде финализирана до края на годината и държавите членки на ЕС може да разполагат с до две години да транспонират директивата в националното законодателство.
 3. Какво се променя с член 13?
  • Предложената формулировка на член 13 би премахнала съществуващата система за уведомяване и сваляне, която понастоящем защитава притежателите на права и платформите. Така платформи като YouTube, Facebook, Instagram, Soundcloud, Dailymotion, Reddit и Snapchat биха станали отговорни от момента на качване за всяко нарушаване на авторски права при качвания от потребители, създатели и изпълнители.
  • Това от своя страна би означавало, че платформите, включително YouTube, принудително ще блокират по-голямата част от качванията от Европа и показванията в Европа на съдържание, качено от друго място, предвид неопределеността и сложния характер на собствеността върху авторските права (прочетете още по темата по-долу).
 4. Какво би било въздействието на член 13, ако бъде приет така, както е формулиран от Европейския парламент?
  • За платформи като YouTube рисковете, свързани с приемането на качвания на съдържание с частична или спорна информация за авторските права, биха били твърде големи.
  • В резултат на това YouTube принудително ще блокира милиони видеоклипове (съществуващи и нови) в Европейския съюз. Това би могло драстично да ограничи съдържанието, което може да бъде качвано в платформата в Европа.
  • Особено засегнати биха били създателите. Видеоклиповете, които могат да бъдат блокирани, включват: образователни видеоклипове (от канали като Kurzgesagt в Германия и C.G.P. Grey в Обединеното кралство), значителен брой официални музикални видеоклипове (като Despacito от Луис Фонси или Mafioso от Lartiste), музикални кавъри на почитатели, агрегатори, пародии и много други.
  • Съответно член 13 застрашава работните места на стотици хиляди хора, включително и тези на създатели, компании, изпълнители и всички наети от тях лица в Европа.
 5. Какво означава това за мен като създател в YouTube или изпълнител в Европейския съюз?
  • YouTube и други платформи може да нямат друг избор освен да блокират съществуващите видеоклипове и да възпрепятстват качването на нови в Европейския съюз, освен ако не докажете, че притежавате цялото съдържание във видеоклиповете си (включително визуални елементи и звуци).
 6. Какво означава това за мен като създател в YouTube или изпълнител ИЗВЪН Европейския съюз?
  • YouTube и други платформи най-вероятно ще блокират видеоклиповете ви (включително съществуващите) за потребителите в Европейския съюз, ако е налице частична или спорна информация за авторските права.
 7. Какъв тип защитено с авторски права съдържание няма да мога да използвам във видеоклиповете си?
  • Примери за защитени с авторски права материали, които евентуално ще бъдат засегнати във видеоклиповете ви, може да включват изображения, илюстрации, софтуер, извадки от книги, музика, пародии и много други. (Read more here).
 8. Защо инструменти за намиране на съответствие с авторски права като Content ID не са достатъчни?
  • Съгласно настоящата формулировка на член 13 инструменти за намиране на съответствие с авторски права като Content ID не биха помогнали на платформи като YouTube да поддържат съдържание.
  • За да функционира системата Content ID, собствениците на права трябва да я използват и да предоставят яснота за това, което им принадлежи. Въпреки това в много случаи информацията за собственика на авторските права липсва или е оскъдна, което означава, че нито една система не би могла с точност да идентифицира пълната информация за авторските права в момента на качване на съдържанието.
  • Иначе казано, според правилата на YouTube съдържание с частична или неизвестна собственост се третира по същия начин като такова без лиценз и би следвало да се блокира.
 9. Има ли по-добро решение относно член 13?
  • Да! Искаме законодателите да намерят по-добра балансирана защита за всички нас срещу нарушения на авторските права, като същевременно предоставят възможност на потребителите, създателите и изпълнителите в Европа да споделят гласа си онлайн. За целта ни е необходима система, в която платформите и притежателите на авторските права да си сътрудничат.
  • На практика това означава три неща:
   • Притежателите на авторските права трябва да работят с платформите, за да идентифицират притежаваното от тях съдържание. Платформите знаят кое съдържание е защитено с авторски права и могат да предоставят на притежателите на авторските права контрол на блокирането.
   • Платформите трябва да носят отговорност само за съдържанието, идентифицирано чрез инструменти като Content ID или чрез уведомяване и сваляне.
   • Платформите и притежателите на авторските права трябва да договорят добросъвестно всички възможности за лесно идентифициране на лицензи и права.
 10. Как мога да помогна за намирането по-добро решение относно член 13?
  • Европейските представители все още работят по окончателната формулировка на член 13. Време е да се обединим, за да намерим по-добро решение заедно.
  • Политически отговорните лица в Европа, които участват в преговорите по приемане на член 13, трябва да се вслушат и да разберат, че влизането му в сила така, както е формулиран от Европейския парламент, може да окаже отрицателно въздействие върху обикновените хора! Ето защо имаме нужда от вас и почитателите ви. Време е да дадете изява на гласа си, като:
   • създадете видеоклип относно член 13;
   • съобщите в Twitter за член 13 с хаштага #SaveYourInternet;
   • се присъедините към движението на адрес youtube.com/saveyourinternet.
 11. Каква е позицията на останалите участници? Платформата YouTube самa ли е в тази битка?
  • Директивата за авторските права няма да засегне само създателите и изпълнителите в YouTube. Тя ще се прилага също по отношение на различни форми на съдържание, генерирано от потребителите и качено в други онлайн платформи.
  • Много други хора също са изразяват безпокойство. Физически лица, организации (като European Digital Rights и Internet Archive), компании (като Reddit, Patreon, Wordpress и Medium), Internet’s original architects and pioneers (като Сър Тим Бърнърс-Лий) и UN Special Rapporteur for free expression изразиха позицията си открито. Creators across the Internet се застъпват за правото си да творят и да изразяват себе си, включително Phil DeFranco, LeFloid и TO JUZ Jutro.
 12. Кои държави ще бъдат пряко засегнати от член 13?
  • Всички държави членски на ЕС: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Република Кипър, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чешка република и Швеция (поне засега; ето още информация за Brexit).
 13. И още нещо. Какви са общите недоразумения относно член 13?

  • Прочетете за 6-те мита за член 13 here.