СОФИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧНО ВРЕМЕ България трябва да даде гражданство на "малката Сара"
сб. окт. 1st, 2022

България трябва да даде гражданство на „малката Сара“

Едно дете може да има две майки и това не противоречи на обществения ред в България, реши Европейският съд. Става дума за дело, заведено от еднополово семейство, на чието дете София отказа да издаде акт за раждане.

Европейският съд в Люксембург подсили правата на еднополовите семейства и техните деца. Според решение на съда от вторник, 14 декември, родната страната на единия родител трябва да впише като неин гражданин и детето – без значение дали майчинството или бащинството е биологично, или не. Страната е длъжна да осигури и право на другия родител да пътува и пребивава в нея заедно с детето. Решението на съда в Люксембург обаче не задължава страните от ЕС да признават еднополовите бракове.

Важен ли е биологичният произход на детето?

В конкретния случай става въпрос за българо-британска лесбийска семейна двойка, живееща в Испания. Там една от двете жени ражда дете през 2019. Детето получава испански акт за раждане, в който като родители са вписани двете майки – тогавашни гражданки на ЕС – Калина от България и Джейн от Гибралтар. Но тъй като нито една от двете няма испанско гражданство, съответно и детето не може да получи испанско гражданство.

За получаването на международен паспорт България изисква акт за раждане. София обаче отказва да издаде такъв, тъй като, според българските правила, са допустими само актове за раждане, съдържащи име на бащата и име на майката. Вписването на две майки в акта за раждане би противоречало на обществения ред, аргументират от Софийска община. Освен това властите искат да узнаят и какъв е биологичният произход на детето, т.е. дали българската майка на детето е и негова биологична майка.

Според решението на Европейския съд в Люксембург, това обаче няма значение. Испания е заверила, че от правна гледна точка двете майки са родители на детето. А сега и България трябва да го признае. Дори само поради легалното майчинство на българската майка детето следва да получи българско гражданство. Посоченото от българска страна противоречие, свързано с обществения ред, не е потвърдено от съда в Люксембург.

„Това противоречи на европейското право“

Да не се взема предвид семейната връзка на детето с единия родител при упражняване на неговото право на свободно придвижване или да се възпрепятства или усложнява до крайност упражняването на това негово право само защото родителите му са от един и същи пол“ – това противоречи на европейското право, се казва в решението на съдиите.

В българските медии историята на Калина, Джейн и детето им стана известен като казуса „Бебе Сара„. Истинското име на детето е друго.