Авторски права

Авторски права – защита и санкции

OLAF Европейска служба за борба с OLAF Европейска служба за борба с измамите

Бихте ли разяснили на нашите читатели какви са основните положения с авторските права. Какво е авторско право, как възниква то и кой го притежава?

Основният нормативен акт, който регламентира защитата на авторските права, свързани със създаването и разпространението на произведенията на литературата, изкуството и науката е Закона за авторското право и сродните му права.

Авторското право възниква със създаване на произведението, което означава, че не е необходима регистрация или друго действие, както например защитата на други обекти на интелектуална собственост като патенти, търговски марки, промишлени дизайни и др.

В САЩ например, става след вписване на възникналото право в регистър като наличието му се удостоверява със знака върху произведението. В България поставянето на този знак е само възможност, от която не произтичат правни последици.

Авторското право възниква за автора – физическо лице или няколко лица, освен ако произведението не е създадено в рамките на трудово правоотношение, в който случай авторското право възниква за работодателя. Разпоредбата обаче е диспозитивна, т.е. позволява на страните да договорят и друго.

Съдържанието на авторското право се състои в редица правомощия, които целят да позволят на автора да се възползва от създаденото от него произведение и да възпрепятстват използването му от лица, които не са носители на правото.

Авторските права биват неимуществени и имуществени. Основните неимуществени са: разгласяване и разпространение на произведението, осъществяване на промени в него, противопоставяне на промени от неоправомощени лица, предприемане на правни действия за защита на обекта на авторско право, които биха могли да засегнат законните права и интереси на автора.

Имуществените правомощия на носителя на авторското право се състоят в използването на произведението или отстъпването на използването на трети лица.

Бихте ли дали няколко практични съвета към авторите, които публикуват специално в интернет издания свои художествени текстове, фотографии, интервюта?

Добре би било авторите да се обръщат към интернет издания, които могат да гарантират за защитата на техните права. Задължително е авторът да изисква да се посочва неговото име, както и да е описано, че всяко използване без съгласието на автора е нарушение и нарушителят може да бъде санкциониран.

Бихте ли обяснили какво означава «неизключителни авторски права» върху даден худoжествен или публицистичен текст? Какви са конкретните последствия, с които авторът трябва да се съобрази, ако реши да публикува и в други издания?

Авторът може да отстъпи на ползвател изключителното или неизключителното право да използва създадено от него произведение при определени условия и срещу възнаграждение.

Особеното е, че при предоставяне на изключително право за използване на дадено произведение, авторът не може сам да го използва за срока и територията, които са уговорени между него и ползвателя, както и няма право да преотстъпва това право на трети лица.

Когато е отстъпено неизключетелно право на използване на произведение, авторът запазва правото си да го използва сам, както и да отстъпва неизключителното право на използване на произведението на трети лица.

Следователно авторът следва да се съобрази единствено с това какви права е предоставил на изданието, в което са публикувани неговите произведения. В случай на предоставяне на неизключителни права той може да публикува своето произведение и в други издания.

Бихте ли разяснили на нашите читатели какви са основните положения с авторските права. Какво е авторско право, как възниква то и кой го притежава?

Основният нормативен акт, който регламентира защитата на авторските права, свързани със създаването и разпространението на произведенията на литературата, изкуството и науката е Закона за авторското право и сродните му права.

Авторското право възниква със създаване на произведението, което означава, че не е необходима регистрация или друго действие, както например защитата на други обекти на интелектуална собственост като патенти, търговски марки, промишлени дизайни и др.

В САЩ например, става след вписване на възникналото право в регистър като наличието му се удостоверява със знака върху произведението. В България поставянето на този знак е само възможност, от която не произтичат правни последици.

Авторското право възниква за автора – физическо лице или няколко лица, освен ако произведението не е създадено в рамките на трудово правоотношение, в който случай авторското право възниква за работодателя. Разпоредбата обаче е диспозитивна, т.е. позволява на страните да договорят и друго.

Съдържанието на авторското право се състои в редица правомощия, които целят да позволят на автора да се възползва от създаденото от него произведение и да възпрепятстват използването му от лица, които не са носители на правото.

Авторските права биват неимуществени и имуществени. Основните неимуществени са: разгласяване и разпространение на произведението, осъществяване на промени в него, противопоставяне на промени от неоправомощени лица, предприемане на правни действия за защита на обекта на авторско право, които биха могли да засегнат законните права и интереси на автора.

Имуществените правомощия на носителя на авторското право се състоят в използването на произведението или отстъпването на използването на трети лица.

Бихте ли дали няколко практични съвета към авторите, които публикуват специално в интернет издания свои художествени текстове, фотографии, интервюта?

Добре би било авторите да се обръщат към интернет издания, които могат да гарантират за защитата на техните права. Задължително е авторът да изисква да се посочва неговото име, както и да е описано, че всяко използване без съгласието на автора е нарушение и нарушителят може да бъде санкциониран.

Бихте ли обяснили какво означава «неизключителни авторски права» върху даден худoжествен или публицистичен текст? Какви са конкретните последствия, с които авторът трябва да се съобрази, ако реши да публикува и в други издания?

Авторът може да отстъпи на ползвател изключителното или неизключителното право да използва създадено от него произведение при определени условия и срещу възнаграждение.

Особеното е, че при предоставяне на изключително право за използване на дадено произведение, авторът не може сам да го използва за срока и територията, които са уговорени между него и ползвателя, както и няма право да преотстъпва това право на трети лица.

Когато е отстъпено неизключетелно право на използване на произведение, авторът запазва правото си да го използва сам, както и да отстъпва неизключителното право на използване на произведението на трети лица.

Следователно авторът следва да се съобрази единствено с това какви права е предоставил на изданието, в което са публикувани неговите произведения. В случай на предоставяне на неизключителни права той може да публикува своето произведение и в други издания.

Какво съветвате авторите да предприемат в случай, че установят нарушаване на авторските си права — на какво трябва да обърнат внимание, какви стъпки да предприемат, към кого да се обърнат?

За санкциониране на нарушителите има две възможности – подаване на граждански иск или санкциониране по административно наказателните разпоредби съгласно ЗАПСП.

Какви са процедурите в България? Авторските права “гореща тема” ли са? Има ли много запитвания, казуси, какви са глобите? Как се определя размерът на глобата?

Следва да се отбележи, че нарушението на авторските права е криминализирано деяние.

В наказателния кодекс се предвиждат сериозни санкции спрямо нарушителите.

В зависимост от извършеното нарушение нарушителите могат да бъдат санкционирани с глоба в размер от 2000 до 5000 лв и лишаване от свобода от 2 до 5 години.

Законът гарантира редица възможности за защита на интелектуалната собственост, остава те да бъдат ефективно приложени на практика. Следва да се действа в посока промяната отношението на хората към интелектуалната собственост, което е тежък и бавен процес, но и сериозно предизвикателство.

Напоследък, все по-често в медиите се коментира проблемът за авторските права в дигиталната среда – интернет пиратството и плагиатството. Необходимо е да се даде широк отзвук на подобен род дискусии с цел да се разясни на хората, че тези нарушения са сериозни и всички права трябва да бъдат защитавани.

Къде може да се намери повече информация по тези въпроси?

Основен източник на информация следва да бъде Закона за авторското право и сродните му права, тъй като той все пак регламентира основните положения във връзка със закрилата на авторските права. Отделно от това полезна би била съдебна практика в областта на авторското право, както и запознаване с дейността на организациите, свързани със закрила на авторските права на артисти, изпълнители и др.

Във връзка с конкретни казуси, свързани със защита на Вашите права нашият съвет е да се обръщате към специалисти в областта, които могат да Ви дадат правилна насока при решаването на подобни казуси.

About Другата гледна точка

Не е страшно да си луд, страшното е ако го осъзнаваш. Думите могат да бъдат опасни. През повечето време предпочитаме да говорим кратко и с недомлъвки. Пропускаме много – има заличени места в езиковото ни общуване. Може би приемаме, че празнините ще бъдат запълнени от слушателя или че пропуснатото не е съществено. Вероятно не се замисляме, но и в двата случая има голяма разлика между това, което мислим, че сме казали и това, което слушателят мисли, че сме имали предвид, и това, което в крайна сметка е разбрал.

error: Alert: Съдържанието е защитено !!