Турция

Що е то качествен живот?

21 януари 2012

Само новите молове ли са символ за ''бърз'' напредък? България - обречена на изостаналост. България: не само фасадите подлежат на спешен ремонт. [...]