Румъния

България PC

26 март 2012

Сред българите между 16 и 24 години с компютър работят 87 процента, спрямо 100 процента в Люксембург, Холандия, Австрия, Финландия, Швеция, Великобритания, Исландия и Норвегия. [...]

Що е то качествен живот?

21 януари 2012

Само новите молове ли са символ за ''бърз'' напредък? България - обречена на изостаналост. България: не само фасадите подлежат на спешен ремонт. [...]