Фейсбук

Интернет

9 април 2012

Развитата цивилизация е зависима тотално от Интернет, един срив в системата в по-голям мащаб би могъл да доведе до някакъв апокалипсис. Най-масово срещаните посегателства в България са посегателствата срещу лични данни в Интернет. [...]
1 2