Борисов

Много се смЕх! Срам да те хване…

21 декември 2011

Чували ли сте български политик, който да Ви омае със стила и езика си? Ако отговорите с "да", значи сте изключение. Повечето българи се дразнят от диалектизмите и клишетата, които изобилстват в езика на политиците. [...]