Байганьовщина

Байганьовщина

15 септември 2011

Съвкупността от начини, по които един индивид или социална група действат, мислят, усещат и [...]